Programma & kosten

Het programma start met een intensieve kennismakingsdag en vervolgens in het eerste jaar 6 bijeenkomsten van 14.00 uur tot ongeveer 21.00 uur. De ondernemerscirkels worden samengesteld uit 6-10 ondernemers die een onderdeel vormen van de NextOEM community. Elke ondernemer die participeert aan dit programma wordt opgenomen in deze community en kan blijven profiteren van de kennis en expertise van de leden. We vragen van de deelnemer een wederkerige attitude: halen en brengen. Zowel een mentee en een mentor zijn voor anderen. Iedereen heeft zijn unieke talenten en heeft altijd nog wat te leren.

 

Kennismakingsdag

De kennismakingsdag is de startbijeenkomst onder leiding van ervaren ondernemer/coaches om jezelf, elkaar en elkaars bedrijven te leren kennen. Ontwikkeldoelen worden vastgesteld op persoonlijk en bedrijfsniveau. Voorafgaand aan deze eerste dag word je gevraagd om een MBTI vragenlijst in te vullen. Een prachtig instrument om inzicht te krijgen in je drijfveren. Gerard Dekkers heeft als business psycholoog honderden personen en groepen hierin begeleid uit private en publieke ondernemingen. Daarnaast wordt, op basis van de door jullie ingevulde vrangelijst, een overzicht van je bedrijf gegeven om op basis hiervan de bedrijven beter te leren kennen en de doelstellingen voor elk van de deelnemers te kunnen bepalen. De eerste stap!

 

Bijeenkomsten

De eerste bijeenkomst staat in het teken van de terugkoppeling op het 360graden assessment op ondernemersvaardigheden. Op basis van de uitkomsten ga je persoonlijke doelen stellen, waardoor je beter in staat bent om je zakelijke uitdagingen van dit jaar te bereiken. Tevens gaan jullie met elkaar in gesprek en waar nodig wordt er een expert-mentor ingeschakeld. De 2de t/m 6de bijeenkomst worden ingericht als intervisiebijkomsten met gerichte sprekers en altijd afgesloten met een gezamenlijk diner. Zo leer je jezelf en mede-ondernemers steeds beter kennen!

 

 

Ongoing community lidmaatschap

De visie van de Business Growth Circles is het blijven gebruik maken van elkaars expertise en opgedane kennis. Dit proces stopt niet na het eerste jaar en derhalve wordt Iedereen geadviseerd lid te blijven van de community. The story continues!

N.B. Expert-mentoren en dienstverleners kunnen ook lid worden van de BGC community evenals andere stakeholders zoals ontwikkel-maatschappijen en investeerders.

 

Kosten
Kennismakingsdag incl. ondernemersscan en MBTI (juli 2017) € 1000,00
6 sessies eerste jaar € 1500,00
Totale kosten € 2500,00